เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์อินเตอร์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

เราให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customer Relation) มาเป็นอันดับแรก และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการรักษา เครื่องมือและการบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกพึงพอใจมากที่สุดทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า “จะได้รับการบริการที่ดีที่สุด”

พันธกิจ MISSION

1. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับมาตรฐานโรงพยาบาลฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

2. ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมด้านส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรถถนะที่เหมะสมในการปฏิบัติงาน

4. สนับสนุนให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนและชุมชน


Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์อินเตอร์

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 100 เตียง

 

 

เราให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customer Relation) มาเป็นอันดับแรก และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการรักษา เครื่องมือและการบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกพึงพอใจมากที่สุดทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า “จะได้รับการบริการที่ดีที่สุด”

เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการซึ่งมาตรฐานด้านการรักษาพยาบาล และการให้บริการที่ดี เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เข้ามารับบริการ และประชาชนทั่วไป

เราพร้อมให้บริการทางการแพทย์ด้วยมาตรฐานระดับวิชาชีพ และพร้อมให้บริการด้านสิทธิประกัน อาทิเช่น สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า , สิทธิประกันสังคม , พรบ. และสิทธิประกันชีวิต

โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ สามารถรองรับผู้ป่วยได้สูงสุดถึง 100 ราย มีห้องตรวจรักษาพร้อมให้บริการ แบ่งแยกเป็นสถาบันศูนย์ คลินิกทางการแพทย์ต่าง ๆ รวมไปถึงทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษา

พันธกิจ MISSION

วิสัยทัศน์ VISION

SMART

1. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับมาตรฐานโรงพยาบาลฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

2. ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมด้านส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรถถนะที่เหมะสมในการปฏิบัติงาน

4. สนับสนุนให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนและชุมชน

  • เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ
  • มุ่งเน้นให้บริการแบบองค์รวม
  • มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • เป็นที่ยอมรับของประชาชน

Service Mind = บริการด้วยใจ

Management = โปร่งใสบริหาร

Achievement = ทุกงานสำเร็จ

Responsibility = เสร็จด้วยรับผิดชอบ

Teamwork = ประกอบด้วยพลังทีม

ติดต่อเรา