โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์อินเตอร์

โรงพยาบาลในดวงใจ ของสถานประกอบการ

272 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

โทรศัพท์ : 0-2874-6766-70 | โทรสาร  0-2427-4070

E-mail : ssh.center@suksawathospital.com

www.facebook.com/suksawatSSH

@SSHospital

ติดต่อเรา