นพ. วารริน จันจำปีปุตร

แพทย์สาขา :  แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ประวัติการศึกษา

  • แพทย์ศาสตร์บิณทิต
  • อายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา
ติดต่อเรา